آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

علم میکروبیولوژی به مطالعه ساختار و عملکرد میکروارگانیسم ها و روش های مطالعاتی برای استفاده و کنترل فعالیت میکروارگانیسم ها تقسیم می شود.

میکروب شناسی به باکتری شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی، انگل شناسی و غیره تقسیم می گردد. میکروبیولوژی دارویی شاخه ای کاربردی از علم میکروبیولوژی است. میکروبیولوژی دارویی شامل مطالعه میکروارگانیسم‌های خاص مرتبط با ساخت داروها و به حداقل رساندن یا حذف تعداد میکروارگانیسم‌ها در محیط تولید است.

به عنوان مثال می توان به حداقل رساندن تعداد میکروارگانیسم‌ها در یک محیط تولیدی، شامل خود میکروارگانیسم‌ها و یا محصولات جانبی میکروبی آن ها مانند اگزوتوکسین و اندوتوکسین از آب و سایر مواد اولیه و اطمینان از استریل بودن محصولات دارویی نهایی اشاره کرد.

جنبه‌های دیگر میکروبیولوژی دارویی شامل تحقیق و توسعه عوامل ضد عفونی کننده، استفاده از میکروارگانیسم‌ها برای شناسایی فعالیت‌های جهش‌زا و سرطان‌زا در داروها و استفاده از میکروارگانیسم‌ها در ساخت محصولات دارویی مانند انسولین و هورمون رشد انسانی می باشد.

واحد میکروبیولوژی آزمایشگاه توان، با تیمی مجرب و متخصص، به صورت حرفه ای در صنعت دارویی کشور فعال می باشد.

در ذیل فعالیت ها و خدمات واحد میکروبیولوژی آزمایشگاه همکار توان به اختصار بیان می گردد.

آزمون های واحد میکروبیولوژی موسسه توان

 • آزمون استریلیتی فرآورده‌های استریل و تجهیزات پزشکی
 • آزمون اندوتوکسین فرآورده‌های استریل و تجهیزات پزشکی (BET)
 • آزمون‌های محدودیت میکروبی باکتری و قارچ محصولات مکمل، دارویی
 • آزمون‎های محدودیت میکروبی مواد اولیه و اقلام بسته بندی
 • آزمون‎های افتراقی فارماکوپه
 • انواع نمونه برداری‎ در فضای اتاق تمیز
 • آزمون‎های کنترل کیفی انواع نمونه آب
 • آزمون کنترل کیفی انواع محیط کشت (Growth Promotion)
 • آزمون کارایی ماده محافظ انواع شکل های دارویی (Antimicrobial Effectiveness Testing)
 • تهیه انواع بانک میکروبی (Microbial Bank)
 • اعتبار سنجی (Validation) تمامی آزمون‎های مرتبط با آزمایشگاه میکروبیولوژی
 • آزمون معتبرسازی کارایی ضدعفونی کننده‎های شیمیایی
 • انواع پایش‎های محیطی و پرسنل مربوط به اتاق‎های تمیز
 • ساخت و تهیه انواع محیط کشت‎های قابل استفاده در آزمایشگاه میکروبیولوژی
 • تهیه کلیه دستورالعمل‎های اجرایی استاندارد و مستندات آزمایشگاه میکروبیولوژی مطابق با آخرین الزامات GLP
 • مشاوره، طراحی و تجهیز آزمایشگاه میکروبیولوژی مطابق با آخرین الزامات GMP

جهت دریافت خدمات آزمایشگاه کنترل کیفیت توان با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۴۰۲۸  تماس حاصل فرمایید و یا با آدرس ایمیل info@tavaninstitute.ir مکاتبه نمایید.

keyboard_arrow_up