صفحه‌ي اصلي | گالري تصاوير | خدمات آزمایشگاه میکروبیولوژی | ویدئوها | هيئت مديره و كميته علمي | تأييديه‌ها و تقديرنامه‌ها

خدمات | اخبار | شركت هاي همكار | مجوزها و پروانه ها | لينك هاي مفيد | تماس با ما

اخبار


1399/05/19

تغيير موقت شماره تماس با مجموعه آزمايشگاه های توان

نظر به جابجایی آزمايشگاه های توان امکان تماس در حال حاضر و بطور موقت از طریق شماره های زیر امکانپذیر است.

65013202 و 65013203