صفحه‌ي اصلي | گالري تصاوير | خدمات آزمایشگاه میکروبیولوژی | ویدئوها | هيئت مديره و كميته علمي | تأييديه‌ها و تقديرنامه‌ها

خدمات | اخبار | شركت هاي همكار | مجوزها و پروانه ها | لينك هاي مفيد | تماس با ما

اخبار


1393/09/11

عضویت رسمي درسنديكای داروسازان

مؤسسه تحقیقاتی وآموزشی نور(توان) به عضويت رسمي سنديكای داروسازان انسانی در آمد.