صفحه‌ي اصلي | گالري تصاوير | خدمات آزمایشگاه میکروبیولوژی | ویدئوها | هيئت مديره و كميته علمي | تأييديه‌ها و تقديرنامه‌ها

خدمات | اخبار | شركت هاي همكار | مجوزها و پروانه ها | لينك هاي مفيد | تماس با ما

اخبار


1396/12/29

عضویت موسسه توان در پارک علم وفناوری

موسسه توان مجوز فعالیت در پارک علم وفناوری دانشگاه شریف را در زمینه داروهای پیشرفته دریافت نمود.امید است تا همچون گذشته در راستای تبلور اقتصاد دانش بنیان، برنامه ریزی های انجام شده محقق گردد.