صفحه‌ي اصلي | گالري تصاوير | خدمات آزمایشگاه میکروبیولوژی | ویدئوها | هيئت مديره و كميته علمي | تأييديه‌ها و تقديرنامه‌ها

خدمات | اخبار | شركت هاي همكار | مجوزها و پروانه ها | لينك هاي مفيد | تماس با ما

اخبار


1401/05/01

انجام تست BET

انجام تست اندوتوکسین در موسسه توان امکان پذیر شد.

آزمایش ان توکسین باکتریایی (برای تشخیص و تعیین کمیت اندوتوکسین های دیواره سلولی باکتری های گرم منفی)
سنجش اندوتوکسین باکتریایی محصولات و فرآورده های دارویی
انجام آزمون اندوتوکسین باکتری به روش Gel Clot