صفحه‌ي اصلي | گالري تصاوير | خدمات آزمایشگاه میکروبیولوژی | ویدئوها | هيئت مديره و كميته علمي | تأييديه‌ها و تقديرنامه‌ها

خدمات | اخبار | شركت هاي همكار | مجوزها و پروانه ها | لينك هاي مفيد | تماس با ما

تأييديه‌ ها و تقديرنامه ها

موسسه توان در طول فعاليت خود مجوزهاي ذيل را از مراكز دولتي اخذ نموده است كه تصوير مجوزهاي مذكور به پيوست مي باشد:- اخذ مجوز فعاليت در زمينه كنترل فيزيكو شيميايي و آزمونهاي همسنگي داروهاي دامپزشكي از سازمان دامپزشكي وزارت جهاد كشاورزي
- اخذ مجوز آزمايشگاه كنترل همكار غير دولتي مواد غذايي و بهداشتي از آزمايشگاه هاي كنترل معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت

- اخذ گواهينامه آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه كنترل سموم شيميايي

- اخذ گواهينامه آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه كنترل آلاينده هاي بيولوژيك

- اخذ مجوز تاسيس واحد تحقيقاتي، صنعتي در زمينه روشهاي كنترل فيزيكو شيميايي مواد دارويي از وزارت صنايع

- اخذ پروانه پژوهش در زمينه روشهاي كنترل كيفيت مواد دارويي از وزارت صنايع

- عضويت انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن