فرمولاسیون و تحقیق و توسعه

فرمولاسیون و تحقیق و توسعه

یکی از بخش های فعال و موثر در موسسه تحقیقاتی و آموزشی نور (توان) ، بخش فرمولاسیون و تحقیق و توسعه می باشد. این بخش با استتفاده از تجربه و دانش اساتید برجسته دانشگاهی و پرسنل با تجربه در تمامی طول فعالیت موسسه نقش مهمی را ایفا کرده است. انجام پروژه های تحقیقاتی متعدد، سنتز مواد اولیه و انتقال دانش فنی ازجمله فعالیت ها و خدمات موثر این واحد می باشد.

از جمله فعالیت ها و خدمات واحد فرمولاسیون و تحقیق و توسعه (R&D and Formulation Section)

  • سنتز ماده مؤثره دارویی آلپرازولام در مقیاس نیمه صنعتی (آماده برای تولید صنعتی)
  • پروژه تحقیقاتی ساخت ماده اولیه نیتروگلیســرین و تهیه گرانول پیوسته رهش (از سال ١٣٨٧ مســـتمر ًا در یکی از شرکتهای معتبر داروسازی به صورت قرص پیوسته رهش و همچنین گرانول در حال تولید میباشد)
  • پروژه تحقیقاتی و کاربردی سنتز ماده اولیه دناتونیوم بنزوات به عنوان ماده تلخ کننده الکل و محصولات شوینده
  • سنتز داروی پروتئینی اکترئوتاید (دانش فنی واگذار شد)
  • سنتز و تولید بعضی از مواد حد واسط دارویی
  • فرمولاسیون، انتقال دانش فنی و Scale upقرص یدوفولیک بعنوان یک مکمل تغذیه ای الزامی برای مادران باردار با همکاری پژوهشـــکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و شرکت درسا دارو
  • فرمولاسیون، انتقال دانش فنی و Scale upقرص اوروسـیترا (سـیترات پتاسـیم) با همکاری مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و مجاری ادراری و شرکت سبحان دارو
  • پروژه تحقیقاتی تولید گاما اینترفرون (از سال ١٣٨٧ مستمرًا در یکی از شرکتهای معتبر دارویی در حال تولید میباشد)
  • پروژه تحقیقاتی کاربردی بررسی اثر روغنها در تولید اریترومایسین توسط ساکارو پلی اسپورا اریترا (در مقیاس صنعتی مورد بهره برداری قرار گرفت)
keyboard_arrow_up