بازدید دکتر ستاری و هیات همراه از موسسه توان

بازدید دکتر ستاری و هیات همراه از موسسه توان

آقای دکتر سورنا ستاری مشاور عالی توسعه دانشگاه صنعتی شریف و هیات همراه متشکل از برخی اساتید دانشگاهی و فعالان حوزه صنعت در راستای بررسی پتانسیل های مجموعه توان و زمینه های مشترک همکاری از فضاهای آزمایشگاهی و تولیدی موسسه دانش بنیان تحقیقاتی و آموزشی توان بازدید کردند. توان همواره بعنوان حلقه ارتباطی صنعت و دانشگاه بر آن بوده تا با کمک سرمایه گذاران راه رسیدن ایده به محصول را کوتاه نموده و در این راه مصمم تر از گذشته عمل خواهد کرد.

keyboard_arrow_up