دپارتمان آموزش

دپارتمان آموزش

همان طور که از نام موسسه تحقیقاتی و آموزشی نور (توان) پیداست، از بدو شروع فعالیت این شرکت،  نگاه مجموعه بر محور تحقیق و آموزش استوار بوده است و این موسسه،  آموزش و تحقیق را جدا از هیچ کدام از فعالیت ها و خدمات خود ندانسته و نمی داند. آموزش مستمر تمامی پرسنل با برگزاری کلاسها و ارائه مدرک چه به صورت درون سازمانی و چه برون سازمانی، برگزاری آزمونهای مستمر و رصدِ اثر بخشی آموزشها بر کیفیت خدمت رسانی، بخش جدانشدنی از اصول بنیان گذاران موسسه تحقیقاتی و آموزشی نور (توان) می باشد.

برخی از فعالیت ها و خدمات آموزشی و تحقیقاتی موسسه تحقیقاتی و آموزشی نور (توان) عبارتند از:

  • برگزاری دوره های آموزشیی کاربردی در محل مؤسسه و نیز در محل کارخانجات دارویی جهت کارشناسان مربوطه
  • اطلاع رسانی، تهیه و انتشار کتب و جزوات علمی ‐ کاربردی
  • ارائه بیش از ٢٠ مقاله در کنگره های بین المللی خارجی توسط کادر علمی مؤسسه در کشورهای مختلف جهان
  • چاپ بیش از ٢٠ مقاله بصورت Full paper در مجلات معتبر بین المللی
  • چاپ ۶ عنوان کتاب
  • انتشار دو سال سری ماهنامه علمی تخصصی، دارویی و پزشکی منشور توان
  • سری جزوات آموزشی ایزو ٩٠٠٠ اصول نظامهای کیفیت،مدیریت کیفیت و تضـمین کیفیت، سیســتمهای کیفیت،آشنایی باتحولات پیشــنهادی در استانداردهای ایزو
  • تهیه کلیپ های آموزشی ویدیویی تخصصی برای کارشناسان صنعت دارو
keyboard_arrow_up